IJustWantToBeCool2 – Smoothie Challenge (Smoothiebang?)

367,249
 

Klicka här!

Published on October 9, 2016 by

Denna video är i samarbete med Pantamera
Var med i Pantameras tävling “stride of pride” här http://bit.do/pantamera5

Se våra bästa sketcher på vår huvudkanal: http://www.youtube.com/IJustWantToBeCool
Gilla oss på facebook: http://facebook.com/IJustWantToBeCool
Merch: http://ijustwanttobecool.spreadshirt.se/

Twitter
KoreanskaJesus (emil)
Coolavictor (victor (uppenbarligen))
JoelAdolphson

Instagram
joel_adolphson https://www.instagram.com/joel_adolphson/
victorbeer https://www.instagram.com/victorbeer/
eemilbeer https://www.instagram.com/eemilbeer/

50 comments

 • Annacoolgirl Ronander 5 years ago

  Snyggt hår Vicktor?

  Reply
 • Alice Klinghammer 5 years ago

  Fanta rin

  Reply
 • Per Löndahl 5 years ago

  Oj!!!!!!

  Reply
 • Muumin- H 5 years ago

  Jag blev jävligt skrämd när Victor "skar" Emil! Hahah

  Reply
 • Lasse Ohlin 5 years ago

  J

  Reply
 • T Gustafsson 5 years ago

  3 på finska är kolme

  Reply
 • kwaje OK 5 years ago

  korv

  Reply
 • Liam Nordin 5 years ago

  Gör mer crib videor med emil och joel

  Reply
 • Mojna Drawing 5 years ago

  Jag fes 7:30 😀

  Reply
 • uze1676 5 years ago

  hahahha älskar när emil säger jag är sjuk så hoppar alla

  Reply
 • IJustCan'tBeCool 5 years ago

  Tre på finska är kolme

  Reply
 • Kajsa S 5 years ago

  Ni är så roliga

  Reply
 • Emma Nordh 5 years ago

  Blev rädd/orolig när jag såg Victor med en kniv XDD

  Reply
 • Linnea Olsson 5 years ago

  Colme heter 3 på finska

  Reply
 • DJ Troopa 5 years ago

  Vad redigerar ni med? Skulle ni kunna göra en redigerings-tutorial, skulle verkligen vilja lära mig att redigera som ni!

  Reply
 • Du Vet Milton 5 years ago

  Emil jag har 39,9

  Reply
 • Wilmer Klintorph 5 years ago

  Jag tycker om när ni har tävlingar!VIKTOR ÄR BÄST!!!!!!!!!

  Reply
 • Trixiebell Star 5 years ago

  Man såg jättetydligt att de hade Greenscreen
   eller hur!

  Reply
 • Saltkråkan 5 years ago

  Kaksi är inte tre på finska

  Reply
 • Bluerainbow1002 5 years ago

  "Sagan om ringen"! 😀

  Reply
 • kitkat forever 5 years ago

  på finska e int 3 kaksi 3 e kolme

  Reply
 • MasterSimon 05 5 years ago

  Varför är Joels läppar gråa?! 11:02

  Reply
 • MasterSimon 05 5 years ago

  Jag menar 10:02

  Reply
 • Emil Svensson 5 years ago

  Vad är sången i gifen

  Reply
 • Axel Persson 5 years ago

  Jag hostade precis efter Emil några gånger

  Reply
 • SuedCobra 87 5 years ago

  sämst video ever!!!

  Reply
 • Sophie Erlandsson 5 years ago

  Hahahah gilla om du inte vill smaka den sista!

  Reply
 • pedram Baradaran 5 years ago

  lol

  Reply
 • pedram Baradaran 5 years ago

  go dag din mamma

  Reply
 • Hello It's me 5 years ago

  Vad menar Emil med "jag är sjuk"?

  Reply
 • SWEcollectors 5 years ago

  Httyyyty6hththyttyt6hty6yt6yytt6ytty6ytyyttyAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhththtthhhthhhthth6hthththhthththhthyh6yh6hhthhtyhhth6thy6hthhtth6htth6hth6th6hthht6hthhttth6thhthth6th6hh6hth6t6h6h66h6h6hhth6hhhhththth6hthth6hth6hthh6thththhthtt6hththt6hh6htth66t6hhtt6hhtt6hththth6h6t6hhtt6hhthth6h6thht6hhth6ht6hhtt6htth6th6thth6hth6h6h6h6th6tht6hhtthhth6th6hthhh6th6htt66htt6hthh6h6htth6h6hth6t6hht6hhthhthth6t6t6hhtthhhthtt6h6t6hhhh6t6h6th666666hthh666hhth6t6h6hhth66hth6h6htth6hthhhhth6htht66thth6hthtth6h6t6hthth6htt6hth66hthtth6hhttht6ht6ht6h6hthh66hht6ht6h6h6t6h6th66ht6hth6h6th66666h6666h6hth6t6hth6th6th6ht6h6t6h6t6hhth66hhth6h66hthh6t6hhth6h6th6h6hth6h6h6h6th6h66h6th666h6t6ht6h666ht6hth6th666ht6hth66hth6hth6th6hth6th66h66hhtt6hthh6th66hh6t6h6t66ht66ht6hth6h6htth6th6hth6t6hthtt6hth6th6h6h66h6hhth66hhh66h66h6t66hhth6th6tht66ht66thhtt6hhthtt6hth6t6h6th6th6t6ht666h6t6hht6ht66h6t6h6th6t6h66ht6hhth6h6t6hth6t66hth6h6t6h6h6t6h6h6tht6h6h6h6hthh6th6t66hththtthtthth6ht6htth66ht6ht6ht6h6ht6h6tt66ht66hth66hhth6hth6ht6hhthtt666ht6h6th6th6th6th6hth66hh6h6hth6th6ht6ht6hth6th6th6hht6hth666ht6hthth66hthh6th6t6h6th6h6t6h6h6htth6h6t6hth6t6hth6thhtt6h6h6hth6hth6hhhththth6htt6ht6hth66ht6hthh6th6thhthh66tht6ht6h6htt6hht6hthhtht6hth6t6hthh6th66hth666ht66ht6hht6ht6hh6h6h6th6hthtt6hhttththh6hthth66hth6th6ht6hthht6ht6htthth6thht6ht6ht66hht6ht6hth6h6t6hthtth6h6th6th66ht66h6ht6hth6t6h6hth6t6hth6ht6h6th6h6h6h6httth6t66ht66h6t6h6th6th6hth6h6t6hht6hth6tht6hthhtth6666h6th6th6hth6hhthhthhth6th6t6hhththth6hth6th6hth66tht6hthh6hthththth6th6h6h6t6hthth6hth6t6ht6h6t6hth6t6hhth6ht6hh6hth6th6th6t6ht666htthhththtthhht6hthtt6hthhth6t6ht6ht6ht66htht6hhth6hh6h6h6thhtt6hh6thtththhth6ththhtttththhthtth6ththth66hthhth66hthtth6h6t6hhth6ththth6t6hhthh6hth6hhtyth6h6thhthth6h6th6t6h6t6hhth6h6ht666h6t6h6hth6th6th6h66th6tthhhtth6tht6h6ht6hthh6th6tht6hht6hh6th6hhtth6ty6th6t6hh6h6h6hththh66hth6h6h6th6hth66666hth66h6h6hthtth6h6t6ht6hh66hhthtthhth6th6thhthhh6th6th6hthtth6hth6t6hth6thhth6hth6htth6htt6hththhthth66hthht6hhthhthththt6hthhth66th6hth6th6h6h6h6h6hth6httthhttth6th6htht6htht6hhthth6h6yttythththhthttyt6yt6yt6yhttythth6hthtyhhtthth66hthth6hth66hthhtth6htty6t6h6h6y6h6hhhthththh6ttyh6th6t6yhththh6hy6h6hth6ththty6thyht6htt6htyhththhhhth6hthhh6hhhtt6hhh6th6hhthh6hhhh6ht6tht6t66yt6t6yth6t6yt66ht6yty6th6ytt6ythtytty6htty6t6h6th6t6ty6htt6yty6ytth6t6ty6ty6tyt6ytt6yt66yty6ttt6t6t66ht6ytyt6ytytythtyttyytytta6yythttytyty6yttyytt6yttht66y6tyttytytyty6tyytty6ytytttytyytytyttytt6hytt6yytth6yttytyytytthytt6yty6ythtytytty6t6httht6ytty6yttytt6yth6yt66y6thytyt6ytht6h6t6t6yt6ht6yt66yt6tyt6666yhtttytt6666yty6ytht6ytytytyt6ytytytytt6ytytt66yttt6ty6t6yytt6yyttt6yyttt66yt6t6ytt6yty6htyt66ty6ytty6tytyttyty6t6yytty6t6ytyt6yyttyyttyytyttythytt6yt6yttttyt6hytttytht6y6th6t6t6yty6thyytytt6ytytyyytytytyytytthty6yt6tyytytytytytythttyytytyyytytyyytyttyytyytthty6ty6tt6t66tt66666ht6t6666y6t66ty6ty6ht6t6ht6yt6t6ht6t6ythhtytt6yt6t6yytty6ytthtyt6y6t6tytytt66t6ty6th6t6&h6t6ht66h6t6h6t6666ht666ht6hty6tht66hhtt666ht6yty6htty6t66ht6h6t6t6h6t666h6th6th6t6ht6ht6666htyhtt6h6t6t6th6t6666ytyt6yt6yt6tytt6t66ty6tht6t6ty6ththt6yt6ht66ht66ht6t666ht6ht6tht6yt6666ht6t66ht6t6yty6t6yytt666t6tt66ytyt66ytt6t6htty6t6yhtt6t666y6t66h6t6h6th6th6t66ht66htt6htt666ytytty6ytyttttht6t66tyt6yt6hytth6t6t6yytt6ht6t6ht666htth6t6ht6h6t6t6th6t66t6ht66ty6t66htt66ht66t6yth6tth6t66ht&6y6htt66hth6th6t666ht66hth6t6hth6hh6tfffhf eller vad tycker ni

  Reply
 • Dytten Dyttsson 5 years ago

  jag älskar era videoklipp ?

  Reply
 • Ingemar Hellsten 5 years ago

  Jag är sjuk.

  Reply
 • G G P 5 years ago

  kaksi e 2 på finska kolme är 3. är finsk

  Reply
 • Axel Henriksson 5 years ago

  Man ska ha yoghurt i också

  Reply
 • Mimo Björkman 5 years ago

  Är ni tre syskon???

  Reply
 • Apra Dox 5 years ago

  Kaksi är 2 på Finska kolme är 3 på finska-.-:D:D NU VET DUUUUUUUUUU!

  Reply
 • esomiemma - 5 years ago

  Ni säger tvix istället för twix

  Reply
 • Tindra Backa 5 years ago

  Kaksi är inte tre på finska kolme är tre på finska

  Reply
 • Alvina Rova 5 years ago

  GIF är också gammelstads fotbolls lag

  Reply
 • Hedvigs Crazyshow 5 years ago

  Haha bästa. ?
  Ni får en att skratta när man är sjuk. ILYSM! ?

  Reply
 • Jessica Ahlgre 5 years ago

  fukyou

  Reply
 • remler 5 years ago

  tre på finska är kolme kaksi är två

  Reply
 • Piya Tongkongnam 5 years ago

  Det var en gång när jag var liten så mixade jag ihop leverpastej och mjölk för att jag trodde att det skulle vara gott tillsammans. Men de är det inte

  Reply
 • Råttan och Apan 5 years ago

  1.08jag fick hjärt attack

  Reply
 • Victor Lagerlöf 5 years ago

  tre är på finska kolme

  Reply
 • realesso76 5 years ago

  På finska är det kolme

  Reply

Add your comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.